עו"ד יונתן לוי

עורך-דין ד"ר יונתן לוי הוא בוגר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב. יונתן עוסק בליטיגציה אזרחית-מסחרית תוך התמחות מיוחדת בסכסוכי שכר טרחה ורשלנות מקצועית.

טרם הסמכתו, הוענק ליונתן תואר שלישי מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים עבור מחקרו אודות מדיניות הסמים בגרמניה ובארה"ב בין השנים 1945-1819, מחקר שזכה לפרסום כספר בשנת 2017 על ידי הוצאת נומוס.

בעברו, יונתן לימד כמרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה, בין היתר, עמית מחקר אורח במחלקה להיסטוריה של המדע באוניברסיטת הארוורד.