תמונה של שכר טרחה

סכסוכי שכר טרחה

כמות המחלוקות בין עורכי דין ולקוחות בעניינים הנוגעים לתשלום שכר טרחה היא רבה מאד.  ניתן למיין את המחלוקות שמגיעות לבית משפט למספר נושאים:

 ראשית, נדרש לשאול האם יש הסכם או ראיות אחרות בכתב באשר לגובה שכר הטרחה שהוסכם עליו. בחלק לא מבוטל של המקרים אין הסכמה בין הלקוח ועורך הדין מה שכר הטרחה המוסכם. במקרים כאלו, דווקא הלקוח נמצא ביתרון. בתי המשפט דורשים מעורך-הדין שיקפיד על הסכם שכר טרחה וזוקפים לחובתו העדרו של הסכם בכתב. ראה עוד בהרחבה על "הסכם שכר טרחה בכתב" בחלק "מידע משפטי בעניין שכר טרחה".

עוד מידע על סכסוכי שכר טרחה

שנית, גם אם לא הוסכם בין הלקוח ועורך הדין על שכר הטרחה שישולם לעורך הדין, אין הדבר אומר כי לעורך הדין לא מגיע תשלום עבור עבודה שביצע. במקרים בהם לא ברור מה הוסכם בין הצדדים או במקרים בהם הייצוג הופסק באמצע – בוחן בית המשפט את "השכר הראוי" שיש לשלם לעורך הדין. פעמים רבות בית משפט גם יבקש חוות דעת לעניין השכר הראוי שצריך להיות משולם לעורך הדין. ראה עוד בהרחבה, על "שכר טרחה ראוי" בחלק "מידע משפטי בעניין שכר טרחה".

שלישית, טענות לא מעטות הנטענות כנגד הסכמי שכר טרחה, נוגעות לפרשנות הסכמים אלו. עורכי דין נוהגים, פעמים רבות, לנסח הסכמי שכר טרחה ארוכים, לא ברורים, בשפה מסורבלת. בתי משפט – במקרים של ספק בפרשנות ההסכם – נוטים לקבל פרשנות שהיא לטובת הלקוח ונגד עורך-הדין שניסח את ההסכם הלא ברור.

סכסוכי שכר טרחה

רביעית, אם עורך-הדין מוכיח קיומו של הסכם בכתב – עדין פתוחה הדרך בפני הלקוח להוכיח טענות חוזיות נגד הסכם. לדוגמה, טענה כי ההסכם נחתם בשל "הטעיה" או "טעות". טענות אחרות יכולות להיות, לדוגמה, "עושק" או טענה כללית להעדר תום-לב. ראה עוד בהרחבה "טענות חוזיות נגד הסכמי שכר טרחה", בחלק "מידע משפטי בעניין שכר טרחה".

חמישית, גם אם ההסכם אינו נפסל על-ידי בית המשפט – עדיין שמורה ללקוח הטענה כי שכר הטרחה שהוא משלם הוא מופרז ואין כל יחס בין העבודה או הסיכון שנטל על עצמו עורך-הדין ובין השכר המשולם לו. ראה עוד בהרחבה "שכר טרחה מופרז", בחלק "מידע משפטי בעניין שכר טרחה".

סכסוכי שכר טרחה לסיכום, ניתן לומר כי במקרים של שכר טרחה מופרז, יש ללקוח טענות רבות נגד הסכמי שכר הטרחה עליהם הוא חתם עם עורך-דינו, וישנן תרופות נגד הסכמי שכר טרחה המבוססים על הטעיה ומניפולציה.

לצפייה בסרטון

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }