https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/Rashlanut_articles.png

רשלנות מקצועית של עורכי דין - מאמרים

הקשר הסיבתי וידיעת הלקוח בתביעות רשלנות מקצועית

בפס"ד של ביהמ"ש העליון נדון ערעור שהגישו עורכי דין על חיובם ברשלנות מקצועית בגין "עסקת תרמית" במקרקעין. [ע"א  6715/20 שטרק נ' סונינו, פס"ד מיום 28.11.2022]. בעניין שטרק הנ"ל, התקשרו הלקוחות עם עורכי הדין על-מנת שאלו ייצגו אותם בעסקת מקרקעין. הלקוחות לא גילו לעורכי הדין כי למעשה העסקה בה הם מתקשרים היא "עסקת תרמית". ביהמ"ש המחוזי

על הקשיים שבהגשת תביעת רשלנות מקצועית נגד עו"ד בשל ייצוג לקוי בבית משפט

בניגוד למכלול הפעולות שעורך הדין נוהג לעשות כחלק ממילוי תפקידו, ייצוג והופעה בבתי משפט הוא תפקיד בעל מאפיינים מיוחדים. יש לתת את הדעת למאפיינים אלו כאשר ניגשים לבחון האם ניתן להטיל אחריות על עורך הדין שהתרשל בתפקידו.

הטלת אחריות אישית על מפרק או נאמן בהקפאת הליכים

האם ניתן להטיל אחריות אישית על בעלי תפקיד (עורך דין ו/או רואה חשבון) המתפקדים כנאמן או מפרק של חברה, כאשר זו נקלעת לקשיים ונמצאת במצב של הקפאת הליכים? באילו נסיבות ניתן להגיש תביעה נגד עורך דין או תביעה נגד רואה חשבון על רקע תפקודם כנאמן בהקפאת הליכים?

חובת עורך הדין בניסוח חוזה המטיל סיכון על הלקוח

חובת האזהרה החלה על עורך הדין טרם פעולה משפטית מסוכנת של הלקוח

הגבלת הגשת תביעה נגד עורך הדין – תניות פטור מרשלנות מקצועית

האם ניתן לקבוע פטור בהסכם מאחריות מקצועית.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }