לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות עורך דין

הטלת אחריות אישית על מפרק או נאמן בהקפאת הליכים
רשלנות של עורך הדין או טעות בשיקול דעתו?
האם עורך הדין גרם לנזק כאשר טיפל בתיק?
אי זימון הלקוח להעיד בבית המשפט – רשלנות עורך דין או שמא טקטיקה משפטית ראויה?
אי הגשת תביעה במועד החוקי (התיישנות)