לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות עורך דין

כיצד על עורך הדין להתכונן לדיון בבית המשפט?
איך אפשר לקבוע שעורך הדין התרשל?
האם אפשר להגיש תביעה נגד עורך-דין?
הטלת אחריות אישית על מפרק או נאמן בהקפאת הליכים
רשלנות של עורך הדין או טעות בשיקול דעתו?
האם עורך הדין גרם לנזק כאשר טיפל בתיק?
אי זימון הלקוח להעיד בבית המשפט – רשלנות עורך דין או שמא טקטיקה משפטית ראויה?
אי הגשת תביעה במועד החוקי (התיישנות)