https://www.elihalm.com/wp-content/uploads/2021/10/rashlanut_piskey_din.png

פסקי דין בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך-הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00"

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

הבדיקות הנדרשות ברשויות התכנון טרם ביצוע עסקת המקרקעין – ת"א 24687-02-19

העובדות

הקדמה: אחת השאלות החשובות איתן נדרש עו"ד המייצג בעסקת מקרקעין להתמודד היא אילו בדיקות עליו לערוך ברשויות התכנון טרם ביצוע עסקת המקרקעין. התייחסנו לנושא זה בהרחבה בספר "רשלנות מקצועית של עורכי דין". עובדות: הלקוחה רכשה דירה אולם לא היתה ערה לכך כי מול המרפסת שלה נבנה בניין המסתיר לה את הנוף. נפסק: על עורך הדין

פיצויים בגין עגמת נפש בשל התרשלות של רואה חשבון – 55450-03-20

העובדות

העובדות רואה חשבון שצריך היה לדווח לרשויות המס על ביצוע עסקה של לקוחותיו, התרשל לעשות זאת ונגרם ללקוחות נזק. נפסק בימ"ש השלום התייחס לנזק הלא ממוני [עוגמת נפש] שנגרמה ללקוח, וקבע כי את הנזק הלא ממוני יש לחשב לפי 20% מהנזק הממוני. הערה על פיצוי בגין עוגמת נפש עקב רשלנות פעמים רבות אנו נתקלים בטענות

אשם תורם בתביעות רשלנות מקצועית נגד עורכי דין – ע"א 6277/19

העובדות

צמצום דוקטרינת האשם התורם בתביעות רשלנות מקצועית.

רשלנות מקצועית בעסקת הלוואה – ת"א 47864-10-19

העובדות

רשלנות מקצועית בהסכם הלוואה

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך" הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך" הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך" הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך" הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

משפט בתוך משפט" – איך מוכיחים קשר סיבתי בין רשלנות עורך" הדין בניהול משפט לאיבוד סכום הכסף שנתבע – ת.א. 10864/00

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעת, בתביעה נגד אדם אחר. ביום הדיון עוה"ד לא התייצב בביהמ"ש ועקב כך נדחתה התביעה. בקשה לביטול פסק הדין הדוחה את התביעה נדחתה ולא הוגש ערעור על פסק הדין או על ההחלטה שדחתה את הבקשה לביטולו. כעת טוענת התובעת לרשלנות עוה"ד ועותרת לחייבו בסכום התביעה הקודמת שנדחתה עקב רשלנותו. במהלך הדיונים הסכימו הצדדים על כך שהנתבע התרשל ועקב כך נדחתה התביעה המדוברת וכי המחלוקת הנותרת היא האם נגרם נזק עקב רשלנות זו ואם כן, מה גובהו.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }