לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

תוכן עניינים

תוכן עניינים

הקדמה

תוכן מקוצר

פרק ראשון – רשלנות מקצועית של עורכי דין

פרק שני – אחריותו המקצועית של עורך דין בעסקאות מקרקעין

פרק שלישי – רשלנות מקצועית בבתי המשפט

פרק רביעי – אחריות מקצועית של בעלי תפקיד

פרק חמישי – אחריות מקצועית כלפי צדדים שלישיים

פרק שישי – ביטוח אחריות מקצועית

מפתחות

מפתח חקיקה

מפתח פסיקה

מפתח ספרות

מפתח עניינים