לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

תביעת שכר טרחה כנגד עורך דין – חובות עורך הדין

החובות החלים על עורך דין בניסוח הסכם שכר טרחה

אילו חובות חלים על עורך דין בבואו לנסח הסכם שכר טרחה עם לקוחו? כאשר הובהרו חובות הצדדים ביחסים ביניהם על מי מוטלת החובה להוכיח עמידה בחובות אלו? כיצד צריך לנהוג עורך דין כאשר לדעתו לתביעת לקוחו אין תוחלת? אלו הסוגיות המעניינות אשר עולות מפסק הדין ת”א 32728-08 אשר ניתן בביהמ”ש השלום בתל אביב.

מקורו של הסכסוך בשני בני זוג אשר מסרו לעו”ד את הטיפול בענייניה המשפטיים של האישה אשר הייתה מעוניינת להגיש תביעות כנגד עיריות רעננה, אור יהודה וגבעתיים בגין מעשי הכפשה ורדיפה אשר הביאו לטענתה לסיום עבודתה במוסדות החינוך בהם הועסקה בערים אלו. בין בני הזוג לעורך הדין נחתם הסכם שכר טרחה אולם במהלך הטיפול המשפטי פרץ סכסוך בין הצדדים ובני הזוג דרשו לקבל את כספם חזרה כיוון שלטענתם לא נעשה דבר בעניינם. משסרב עורך הדין להשיב ללקוחותיו את כספם הוגשה כנגדו תביעה על ידם.

מהם החובות אשר חלים על עורך דין בעניין הסכם שכר טרחה?

שני הסכמי השכר שנחתמו בין הצדדים, ובעיקר השני מבניהם, לקו בחסר ומנוסחם לא ברור מה היקף החובות שהוטל על הנתבע. ביהמ”ש קבע כי הסכם שכר טרחה הוא “מגילת זכויות וחובות” בין פרקליט ללקוחו אשר אמור להיות ברור ונהיר לכל נפש ואשר יאפשר ללקוח להבין את היקפו ופרטיו של השירות המשפטי אותו מתחייב הפרקליט לספק מחד ואת החבות הכספית אשר הוא נוטל על עצמו אל מול הפרקליט מאידך.

על מי מוטלת החובה להוכיח קיומם של “תוצרי עבודה”?

בנוגע לתוצרי העבודה אותם צריך היה הנתבע להפיק טען התובע כי לא נמסרו לידיו שום תוצרים ולא נעשתה כל עבודה על התיק בעוד שהנתבע טען כי הכין שלד להגשה עתידית של התביעות ומסר אותו לידי התובע וכעת התובע מסתיר מסמכים אלו מביהמ”ש. ביהמ”ש קבע כי טיבם של מסמכים משפטיים מסוג זה שיעלו על הכתב וחוסר היכולת של הנתבע להציגם מערערת את טענתו שאכן העביר לידי התובע תוצרים אלו. מנגד, חוסר העקביות בעדותו של התובע מעלה ספקות בנוגע לשאלה האם באמת לא היה מרוצה מעבודתו של עורך הדין בזמן אמת שהרי המשיך לשלם לו את כספו. מסיבה זו לא פסק ביהמ”ש כנגד עורך הדין בסוגיה זו.

כיצד צריך לנהוג עורך דין כאשר לדעתו אין לתביעה תוחלת?

מעדות הנתבע עולה כי כבר בשלב מוקדם הבין כי אין טעם להגיש תביעה באחד התיקים, הנוגע לעיריית גבעתיים, עקב התיישנות. למרות זאת, גבה הנתבע מהתובעים סכום של 11,500$ בעבור המשך הטיפול והכנת התביעה בהסכם שכר הטרחה השני בין הצדדים. התנהגות זו של הנתבע עולה לכדי “אבק תרמית” לדעתו של ביהמ”ש ויש בה פוטנציאל לגרום נזק לעניינה של התובעת, עקב כך פסק ביהמ”ש על השבת הסכום.

לסיכומו של עניין, על עו”ד מוטלת חובה לנסח הסכם שכר טרחה נהיר וברור אשר יבהיר ללקוחו באופן חד משמעי מהו היקף החובות עליו הוסכם. התנהגותם של הצדדים חשובה להבהרת השאלה האם עמד עורך הדין בחובות אלו ובמקרה זה התנהגותו ועדותו הלא עקבית של התובע מטילה בספק את נכונות טענותיו כנגד עורך הדין. כאשר עו”ד מוצא כי לתביעה מסוימת אין תוחלת עליו להודיע על כך ללקוח ולהפסיק את הטיפול בה ובמקרה זה המשך גביית הכספים בעבור תביעה שכזו עולה לכדי “אבק תרמית” ונקבע כי על עורך הדין להשיב כספים אלו.