שכר טרחה – שאלות ותשובות

אם חתמתי על הסכם שכר טרחה אני עדיין יכול לתבוע חזרה כספים ששילמתי?

עקרונית, כן. כפי שכבר הוזכר כאן באתר, הסכם שכר טרחה, כמו כל הסכם אחר, ניתן לביטול והשבה. אם הלקוח הוטעה או נעשק או שקיימות עילות אחרות, ניתן לבטל את הסכם שכר הטרחה ולתבוע השבה של שכר הטרחה ששולם.

האם ניתן לחייב עו"ד להשיב שכר טרחה אם מדובר בשכר טרחה מוגזם?

אם הלקוח יכול להוכיח כי מדובר בסכומי שכר טרחה גבוהים ברמה בלתי סבירה וחסרי פרופורציה לעבודה שנעשתה בימ"ש יכול לחייב עו"ד להשיב חלק משכר הטרחה.

האם יש הגבלה בחוק על סכומי שכר הטרחה שעו"ד יכול לגבות?

כן, ישנם תחומים בהם המחוקק הגביל את עורכי הדין בסכומי שכר הטרחה אותם הם יכולים לגבות. כך, לדוגמה, במקרה של תאונת דרכים עו"ד אינו יכול לגבות יותר מהאחוז הקבוע בחוק. כך גם בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי ישנה הגבלה הקבועה בחוק שלא ניתן לחרוג ממנה.