שכר טרחה מוגזם ובלתי סביר – ע"א 4849/06

העובדות:

התובע, עו"ד, ייצג חברת ביטוח בתביעה ובערעור לביהמ"ש העליון והוא דורש סכומי שכר טרחה נוספים מעבר לאלו ששולמו לו.

נפסק:

על שכר הטרחה המשולם עבור שירות משפטי להיות מידתי וראוי, ואל לו לחרוג אל מעבר למסגרות מקובלות, תקינות וסבירות של פיצוי על שירות שניתן ועל מאמץ שהושקע. הדבר נכון ביחס לכל סוג של קשר מקצועי בין עו"ד ללקוח. אולם הוא נכון שבעתיים כאשר מדובר בלקוח שהוא גוף בעל אופי ציבורי או מעין ציבורי, שמקור משאביו נובע מכספי הציבור. סכומי שכר הטרחה מרקיעי השחקים ששולמו במקרה דנן חורגים מכל אמת מידה של מידתיות מאוזנת.