שכר טרחה בתיק נזיקין – ע"א 52601-02-24 [מחוזי חיפה, פס"ד מיום 11.03.2024].

העובדות:

גביית שכר טרחה בסך 324,000 ₪ מתוך פיצוי בסך מיליון ש"ח.

נפסק:

  1. שכר טרחה של עו"ד כפוף למגבלה של סבירות ומידתיות [בעקבות ע"א 4849/06].
  2. הסכם שכר טרחה יפורש כנגד עוה"ד שניסח אותו.
  3. יש לכבד תניה בהסכם שכר טרחה הקובעת כי ההוצאות הנפסקות ישולמו לעורך-הדין.
  4. שכר טרחה בשיעור של יותר מ 30 אחוז בתביעת נזיקין – אושר.