לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

הסכם שכר טרחה בעסקה שלא יצאה אל הפועל

מה קורה במצב בו לקוח התקשר עם עורך דין וחתם על הסכם שכר טרחה לשם ביצוע עסקה מסוימת, אך בסופו של דבר העסקה לא יצאה אל הפועל או נכשלה? האם לקוח המבקש לסיים את הייצוג מפר את הסכם שכר הטרחה?

מחד, אין לכפות על לקוח להמשיך ולהתקשר עם עורך דינו אם אין לו צורך בכך. מנגד, יתכן בהחלט כי עורך הדין השקיע בינתיים משאבים רבים כמו זמן ועבודה, וכן יתכן כי ויתר על תיקים אחרים על מנת לטפל בענייניו של הלקוח.

לצורך מענה על השאלות שנשאלו, יש לבחון בראש ובראשונה – על מה הצדדים הסכימו בחוזה. יש לבחון ראשית האם הסכם שכר הטרחה כולל התייחסות למצב זה, ולשכרו של עורך הדין במקרה שהעסקה תכשל או לא תצא לפועל.

אם אכן קיימת הסכמה כלשהי בהסכם שכר הטרחה, אזי מדובר במצב פשוט יותר, שכן יש לתת תוקף למה שסיכמו בניהם הצדדים מבעוד מועד.

המצבים המורכבים יותר הינם מצבים בהם לא קיימת התייחסות למצב בו העסקה אינה הושלמה או לא יצאה אל הפועל. בניגוד למתווך לדוגמא, עורך הדין זכאי לשכר גם אם לא נקשרה לבסוף עסקה בין שני הצדדים. עסקאות רבות, וכן המשא ומתן הכרוך בהן, כוללות עבודת הכנה משמעותית מצד עורך הדין וזאת ללא קשר לתוצאות העסקה. על שירותים אלו הוא זכאי לשכר ראוי. השכר הראוי יכול להקבע על ידי בית המשפט, ובמקרה כזה ילקחו בחשבון מאפיינים שונים, כגון: היקף העבודה, מורכבות העבודה, סוג העבודה, האם טכנית או יצירתית, הותק של עורך הדין, המוניטין של עורך הדין וכו’.