תשלום שכר הטרחה במקרה של הפסקת הייצוג – ת"א 25898-02-19

העובדות

בהסכם שכר הטרחה נקבע כי הלקוחה תשלם את מלוא סכום שכר הטרחה גם במקרה של הפסקת ייצוג טרם סיום הטיפול המשפטי. לאחר חודשיים, ובעקבות משבר אמון בין הלקוחה ועורך הדין, הופסק הייצוג. עורך-הדין דרש את מלוא תשלום שכר הטרחה.

נפסק

לקוח יכול להפסיק את הייצוג המשפטי של עורך הדין אם הדבר נעשה בתום לב ולא בכדי להתחמק מתשלום שכר טרחה

דרישת עורך-הדין לקבל את מלוא תשלום שכר הטרחה גם במקרה של הפסקת ייצוג מוצדקת מהווה חוסר תום לב מצידו של עורך הדין.

הלקוחה זכתה בתביעה ונפסק כי עורך הדין צריך להשיב חלק משמעותי משכר  הטרחה שגבה.