שכר טרחה באחוזים הוא מהתוצאה הסופית- ת"א 79997-01-19

העובדות:

עורך דין חתם על הסכם שכר טרחה לפיו מגיע לו שכ"ט בשיעור של 25% מהתוצאה. האם "התוצאה" היא בערכאה הדיונית או שמא התוצאה הסופית לאחר פסק הדין של ערכאת הערעור.?

 

נפסק:

שכר טרחה באחוזים משמעותו, שכר הטרחה שנפסק מתוך התוצאה הסופית של ערכאת הערעור. בכדי למנוע מצב זה נדרש לכתוב באופן מפורש בהסכם שכר הטרחה כי שכר הטרחה ייגבה מהתוצאה בערכאה הדיונית תוך מתן הסבר ללקוח על המשמעויות של הסכמה זאת.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }