שכ"ט כונסי נכסים – השלמת בניית דירות – ת"א 68916-03-17 [מחוזי-ת"א, פס"ד מיום 11.02.2024].

העובדות:

כיצד יש לחשב את שכר הטרחה של כונסי נכסים שמונו לצורך השלמת בניית דירה.

נפסק:

  1. אין להשוות את שכר הטרחה הנפסק לכונסי נכסים שמונו למימוש נכס עם שכר הטרחה הנפסק במקרה של כונסי נכסים שמונו לצורך השלמת בנייה.
  2. הקריטריונים לקביעת שכר הטרחה במקרה כזה יהיו, בין היתר: התועלת הכלכלית לבעל הנכס במשולב עם הפעולות שבוצעו בפועל ע"י כונסי הנכסים.
  3. נפסק שכר טרחה המבטא 6% מההשבחה של הבניין כולו [800,000 ₪].