לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות עורך דין בניהול משפט

מה מיוחד בתביעת עורך דין בשל ייצוג משפטי רשלני?

בניגוד למכלול הפעולות שעורך הדין נוהג לעשות כחלק ממילוי תפקידו, ייצוג והופעה בבתי משפט הוא תפקיד בעל מאפיינים מיוחדים. יש לתת את הדעת למאפיינים אלו כאשר ניגשים לבחון האם ניתן להטיל אחריות על עורך הדין שהתרשל בתפקידו.

  • מרחב שיקול דעת

להבדיל מפעולות טכניות כגון הגשת מסמכים ועמידה במגבלות זמן, כשמדובר בהחלטות הנוגעות לניהול התיק, ההפסיקה הכירה במסגרת שיקול הדעת הנתונה לעורך הדין. כל עוד לא חרג ממנה פעולותיו לא יחשבו לרשלנות מצידו. בית המשפט לא מתיימר להכנס בנעליו של עורך הדין ולבחון האם החלטותיו בניהול התיק היו נכונות או לא, כל עוד הוא הפעיל כראוי את שיקול דעתו.

  • קשר סיבתי וריחוק הנזק

כאשר מדובר בייצוג בפני בית המשפט, גם בהנחה כי עורך הדין לא פעל כשורה ואף התרשל, פעמים רבות הלקוח יתקשה להוכיח כי אלמלא פעל עורך הדין כפי שפעל, התוצאה הייתה משתנה. כלומר, יש להוכיח קשר ישיר בין פעולותיו של עורך הדין לנזק שנגרם ללקוח. כיוון שתוצאות ההליך המשפטי תלויות במידה רבה בעוד מספר גורמים שלעורך הדין אין שליטה עליהם, מתחזק הקושי להצביע על קשר מעין זה.

  • חובות אחרות שעורך הדין חייב בהן

מלבד החובות אותן חב עורך הדין ללקוחו, עומדות לו גם חובות כלפי גורמים אחרים, כגון חובות כלפי בית המשפט או חובות כלפי הצד שכנגד. לכן, יש לבחון את התנהגותו של עורך הדין תוך כדי הייצוג לאור המגבלות הנובעות מחובות אלו.

  • פיקוח מצד בית המשפט

עורך הדין המופיע בפני בית המשפט נתון לפיקוח כל העת בשעת מילוי תפקידו ע”י בית המשפט. לפיכך, השופט היושב בדיון משמש כמנגנון ביקורת ראשוני על פעולתיו, והנחת היסוד היא שעורך הדין יעשה מאמצים על מנת שלא לבזות או להתבזות בפני בית המשפט. כמו כן, הכרה של בית המשפט כי עורך הדין התרשל בייצוג לקוחו וגרם לו נזק טומנת בחובה הודאה כי השופט בתיק המקורי הושפע מרשלנות זו, שכן בלעדיה הייתה מושגת תוצאה אחרת.

 לאור האמור לעיל, כאשר ניגשים לבחון תביעת רשלנות של עורך דין בעת ייצוג לקוחו בפני בית המשפט יש לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו בהתאם למאפיינים יחודיים אלו. במאמרים הבאים ארחיב לגביהם.

רשלנות של עורך הדין או טעות בשיקול דעתו?

האם עורך הדין גרם לנזק כאשר טיפל בתיק?