לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

אי הגשת תביעה במועד החוקי (התיישנות)

דיני ההתיישנות החלים על סיטואציות שונות קובעים מהו המועד המאוחר ביותר בו ניתן להגיש תביעה. כשעסקינן ברשלנות עורכי דין ובתביעות נגד עורכי דין, עולה השאלה: האם ובאילו נסיבות יחויב עורך דין בנזקי לקוחו, כאשר מתברר כי עבר המועד החוקי להגשת התביעה וחלה על עילת התביעה התיישנות?

כידוע, חובותיו של עורך הדין כלפי לקוחו הינן חובות אמון מיוחדות, שכן הלקוח אינו בקיא ברזי המקצוע המשפטי, והוא נסמך על עורך דינו ומצפה כי זה יפעל לטובתו בנאמנות, מסירות ושקדנות.

כאשר מדובר באי הגשת התביעה במסגרת הזמן החוקי, והחמצת האפשרות לתבוע בשל התיישנות שחלה על התביעה, קל יותר לטעון לרשלנות מצדו של עורך הדין ביחס לפעולות אחרות הכרוכות בהפעלת שיקול דעת. לעומת פעולות אחרות הכרוכות בהפעלת שיקול דעת, כאשר התביעה לא מוגשת בזמן החוקי מדובר בשגיאה טכנית שמבצע עורך הדין, ואין הוא נדרש להפעיל את שיקול דעתו ככל שמדובר בדיני ההתיישנות החלים על תביעתו של הלקוח. במקרים של רשלנות “טכנית” קל יותר להוכיח כי עורך הדין התרשל.

מה היו סיכויי התביעה שחלה עליה התיישנות?

על מנת להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין אי הגשת התביעה במועד המתאים לבין הנזק שנגרם ללקוח, יש לבחון ראשית מה היה קורה אילו הייתה מוגשת התביעה בזמן?

אם בכל מקרה, בנסיבות העניין עילת התביעה שהייתה קיימת ללקוח הייתה חלשה, ודין התביעה היה להידחות – הרי שאין קשר בין איחורו של עורך הדין בהגשת התביעה לבין הנזק שנוצר. מנגד, במידה ויוכח כי ללקוח היו סיכויים מספיקים בתביעתו – יהיה ניתן לקבוע כי התנהלותו של עורך הדין, עת לא הגיש את התביעה בזמן, הביאה לאובדן הסיכוי לזכות בתביעה.

לעניין זה, הוכחת הסיכוי לקבלת פסק דין לטובת הלקוח, אלמלא הוגשה התביעה באיחור, היא ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי, דהיינו לפי מאזן הסתברויות. במידה ואכן תביעתו של הלקוח, אשר הוגשה לאחר תקופת ההתיישנות, עומדת ברף הוכחה זה – יהיה מקום להגשת תביעה נגד עורך הדין, בגין רשלנות עורך דין.

קביעת הנזק

לאחר שהוכח כי בשל אי הגשת התביעה במועד החוקי ע”י עורך הדין ניטלה מהלקוח האפשרות להציג את עניינו בפני בית המשפט, יש להוכיח את הנזק הנגרם מכך ללקוח. את הנזק מאובדן הסיכוי לזכות בתביעה יש לכמת כך שעורך הדין יהיה חייב לפצות את לקוחו בגובה סכום התביעה או חלק ממנו, בהתאם לסיכויי התביעה.

לייעוץ מקצועי חייגו 03-6096270 או השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם