רשלנות מקצועית בעריכת הסכם מקרקעין, הימנעות מעיון בתשריט – ת"א 62316-11-17 [שלום-ק"ג, פס"ד מיום 04.10.2023]

רקע:

פסק דין נוסף לארסנל ההולך וגדל של פסקי דין המחייבים בדיקה קפדנית של כל מסמכי עסקת המקרקעין לרבות עיון במסמכים המצויים במחלקת ההנדסה של הרשות המקומית.

העובדות:

תביעה של רוכש דירה נגד המוכר ונגד עורך-הדין, לאחר שהתברר כי שטח הדירה לפי תשריט הבית המשותף והיתר הבנייה קטן מזה שצוין בהסכם הרכישה.

נפסק:

  1. עורך-הדין, בעסקת מקרקעין, חייב לברר עם הלקוח מידע הרלוונטי לעסקה, אפילו הלקוח לא מנדב מיוזמתו פרטים אלו.
  2. עורך-הדין חייב לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לעסקת המקרקעין, לרבות בתשריט הבית המשותף ומסמכים מתוך תיק הבניין במחלקת ההנדסה בעירייה.
  3. בחלוקת האחריות בין עורך הדין ומוכר הדירה, עיקר האחריות מושתת על עורך הדין.