רשלנות מקצועית בעריכת הסכם גירושין – ת"א 55818-03-21 [שלום-הרצליה, פס"ד מיום 23.11.2023]

העובדות:

עורך הדין ערך הסכם גירושין ולא כתב בו באופן מפורש מי מהצדדים צריך לשאת בהיטל ההשבחה בגין מכירת הנכס המשותף.

נפסק:

  1. עורך-הדין, המנסח הסכם גירושין, נדרש לכלול בהסכם נתון כגון זהות משלם היטל ההשבחה ולכל הפחות עליו להציג בפני הלקוח את העמימות הקיימת בהסכם בעניין זה.
  2. טרם הגשת תביעה בגין הנזק שנגרם ללקוח כתוצאה מתשלום היטל ההשבחה, על הלקוח להראות כי הוא פעל בכל האמצעים המשפטיים בכדי להביא לביטולו של החיוב.
  3. העדר נקיטת הליכים משפטיים לצורך ביטול החיוב עולה כדי ניתוק הקשר הסיבתי בין הרשלנות והנזק.