רשלנות מקצועית בעסקת מקרקעין – ת"א 15735-05-19 [שלום-ת"א, פס"ד מיום 12.09.2023]

העובדות:

תביעה של רוכש דירה נגד המוכר ועורכי-הדין, בשל משכון הרשום על זכויות המוכרת בדירה.

נפסק:

  1. עו"ד המייצג בעסקת מקרקעין חייב לעיין ברשם המשכונות, ולבחון האם לא רשום משכון על הנכס. הימנעותו של עוה"ד לעיין ברשם המשכונות מהווה רשלנות מקצועית.
  2. כאשר מוכר הדירה ידע כי על זכויותיו בנכס רשום משכון, אין עורכי-דינו חייבים להזהיר אותו על כך.
  3. עורכי-הדין אינם חייבים בפיצוי המוסכם החוזי, בגין ביטול עסקת המכר.