רשלנות מקצועית בעסקת הלוואה – ת"א 47864-10-19

העובדות

עו"ד אשר ייצג מלווים בעסקת הלוואה נתבע כאשר הלווים לא השיבו את ההלוואה והבטוחה להלוואה התגלתה כחסרת תוקף.

נפסק

נושא הבטוחות הוא עניין משפטי המצוי תחת אחריות טיפולו המשפטי של עורך הדין. כאשר מדובר בעסקת הלוואה מסוכנת בסכומים בלתי מבוטלים, הבטוחה צריכה להבטיח את החזר כספי ההלוואה שהעמידו התובעים. אם קיים סיכון בבטוחה שהוצעה על עורך הדין להתריע בפני התובעים על כך בכתב ולהעמיד אותם על הסיכונים שבנטילת ההלוואה.