ביטול הסכם שכר הטרחה בשל טענת עושק – ת"א 30533-10-17

העובדות

לקוח ששילם סכום כסף גבוה באופן בלתי סביר לעורך דין.

נפסק

בימ"ש עלול לבטל תשלום שכר טרחה בלתי סביר לעורך דין על בסיס עילת העושק בסעיף 18 בחוק החוזים.

היחסים בין עורך-הדין והלקוח מלמדים, במקרה זה, על אותו "חוסר ניסיון" של הלקוח לצורך הוכחת עילת העושק.

לצורך ביטול הסכם שכר הטרחה בשל עושק נדרש להוכיח את יסודות הסעיף ברמה מובהקת.