"ספר "רשלנות מקצועית של עו"ד

לראשונה בישראל נכתב ספר הנותן תמונה מקיפה על התחום של רשלנות מקצועית של עורכי דין. מחבר הספר, עו"ד אלי הלם, מספק תיאור כולל של ההלכות המשפטיות בקשר עם התחום ההולך ומתפתח של הרשלנות המקצועית.

עיון בתוכן העניינים של הספר מלמד כי כמעט ואין נושא בתחום הרשלנות המקצועית שהספר לא נוגע בו. תיאור מפורט יותר של הספר ניתן לקרוא כאן, בהקדמה.

הספר הוא ספר עזר מועיל לכל עורך דין בפעילותו השוטפת והוא בוודאי ספר חובה לאלה שתובעים או נתבעים בתביעות בשל רשלנות מקצועית.

 

לטעות זה אנושי. הטעות היא תוצר טבעי של פעילותו המקצועית של עורך הדין. אולם, הטעות, כשלעצמה, אינה מהווה עילה להטלת אחריות בנזיקין. על מנת שטעות תהפוך למקור להטלת חיובים על עורך הדין עליה להתגבש לכדי מעשה רשלני.

הפרק הראשון של הספר מנסה להשיב לשאלות הרבות  המתעוררות החל מלידתה של הטעות ועד למסקנה הפרשנית-עובדתית כי אכן מדובר במעשה או במחדל רשלני.

הפרק השני של הספר בוחן את המעשים ואת המחדלים הרשלניים הקונקרטיים, בתחום שבו מספר התביעות בגין הרשלנות המקצועית הוא הגבוה ביותר – תחום המקרקעין.

הפרק השלישי של הספר עוסק ברשלנות מקצועית של עורכי דין כאשר הם מנהלים הליך משפטי בשם הלקוח. גם עורך דין העוסק בליטיגציה עלול לטעות באופן שיחייב אותו באחריות נזיקית.

הפרק הרביעי של הספר עוסק ברשלנות מקצועית של עורכי דין בעיסוקם "כבעלי תפקיד" מטעם בית המשפט. כלומר כאשר עורכי הדין משמשים כמפרקים, ככונסי נכסים, כנאמנים, מבצעים עבודה רגישה ומיוחדת וכל טעות שלהם עלולה לגרום לנזקים כבדים לשורה ארוכה של גורמים.

הפרק החמישי מוקדש לתביעות של רשלנות מקצועית שמגישים צדדים שלישיים  נגד עורך הדין. לעיתים, יכול הצד השלישי להיות הצד שכנגד בעסקה, נהנה של צוואה, בנק שנתן הלוואה, ועוד רבים אחרים. איש מהם מעולם לא נתן ייפויי כוח לעורך הדין שייצג אותו, ובכל זאת הם נחשבים בגדר תובעים לגיטימיים בשדה האחריות המקצועית של עורכי הדין.

הפרק השישי עוסק ביחסים שבין עורך הדין לבין חברת הביטוח המבטחת אותו בביטוח אחריות מקצועית. פרק זה שונה מהפרקים הקודמים של הספר העוסקים כולם בתביעה נגד עורך הדין, בעוד שהפרק השישי והאחרון של הספר עוסק בתביעה של עורך הדין נגד חברת הביטוח המבקשת להסיר מעליו את הכיסוי הביטוחי.