סבירות שכר הטרחה הנגבה, שכר טרחה מופרז – ת"א 27121-05-20 [שלום-חיפה, פס"ד מיום 11.04.2023]:

העובדות:

הפסקת ייצוג ודרישה לתשלום שכר טרחה מלא הכולל פיצויי ציפייה של עורך הדין.

נפסק:

  1. הוכחה כי הפסקת הקשר המקצועי בין עורך-הדין והלקוח, נעשתה בחוסר תום לב דורשת נטל מוגבר.
  2. יחסי האמון בין עורך-הדין והלקוח מחייבים כי שכר הטרחה הנגבה מהלקוח יהיה מידתי ביחס לשרות שניתן, ולא מופרז או מופקע. "וכאשר השכר חורג ממידת הסבירות בנסיבות העניין, הדבר יצדיק, ככלל, החזר של החלק המהווה חריגה משכר הטרחה המקובל בנסיבות העניין".