ליווי עו"ד של קבוצת רכישה – ת"א 13284-05-17

העובדות:

עו"ד אשר ייצג הן את קבוצת הרכישה והן את המארגן של קבוצת הרכישה.

נפסק:

ייצוג הן של קבוצת רוכשים של מקרקעין והן את מארגן הקבוצה או "היזם", מכניסה את עורך הדין למצב של ניגוד עניינים. אי-גילוי לחברי הקבוצה את מצבו של הפרויקט הוא הפרה חמורה של חובת הנאמנות וממילא הפרה של חובת השליחות בייצוג של עורך דין את לקוחותיו.