יידוע הלקוח על סיכונים בעסקה, רשלנות עוה"ד, ואחריות חברת הביטוח – ת"א 19394-02-14

העובדות:

עורך דין לא יידע את לקוחותיו כי הסכם אחר מסכן את זכויותיהם לפי הסכם הרכישה בו הוא ייצג.

נפסק:

עו"ד חייב לעיין היטב בכל מערכת ההסכמים הרלוונטית להסכם בו הוא מייצג את לקוחותיו, וליידע אותם האם הסכם אחר מסכן את זכויותיהם.

העובדה שעוה"ד לא עיין במערכת ההסכמים הכוללת ולא נהג כמו עו"ד סביר, אינה מעניקה פטור לחברת הביטוח אשר פוליסות הביטוח אחריות מקצועית שהיא מנפיקה נועדו בדיוק למקרים בהם עוה"ד מתרשל.