חיוב שעתי של שכ"ט – ת"א 5636-08-21

העובדות

כללים בסיסים בחיוב שעתי של שכ"ט.

נפסק

  1. חיוב שעתי של לקוח בשכר טרחה מחייב יחסי אמון מוגברים ותקשורת פתוחה וגלויה בקשר לחיובי השעות בין עוה"ד והלקוח. כך, לדוגמה, צריך עוה"ד לדווח ללקוח על חריגה מהיקף השעות שהוערך.
  2. חיוב שעתי של לקוח בשכ"ט, מחייב הקפדה על מספר כללים בסיסיים: ראשית, רישום בזמן אמת;שנית, רישום מלוא הפרטים של החיוב: מהות העבודה, מבצע, מועד וכד';
  1. רישום חסר של שעות העבודה עלול להביא לביטול הסכם שכר הטרחה השעתי וקביעת שכ"ט סביר.