חובת הבדיקה הטרום-חוזית בוועדה המקומית בהסכמי מכר מקרקעין – ת"א 32025-02-20 [שלום-ת"א]:

רקע:

כידוע, מרבית תביעות הרשלנות המקצועית מוגשות בענייני מקרקעין. אולם, בתוך קבוצה זאת, נראה שמרבית התביעות מוגשות בשל מחדלים של עורכי דין לבחון, בשלב הטרום-חוזי, את תיק הבניין של הנכס במשרדי הוועדה המקומית. מספר רב של פסקי דין בעניין מחדלם של עורכי דין לבחון כראוי את המצב התכנוני של הנכס – מפורסמים מדי שנה.

העובדות:

הרוכשים קנו נכס שנתגלה שאין לו היתר בניה.

נפסק:

עוה"ד חייב לעיין בתיק הבניין במשרדי הוועדה המקומית ולבחון את מצבו התכנוני של הנכס.