התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד נאמן – ת"א 36292-02-23 [שלום-פ"ת, פס"ד מיום 03.04.2024].

העובדות:

עו"ד-נאמן אשר לא העביר את כספי הנאמנות שקיבל בגין עסקת מקרקעין ללקוח, החל משנת 2009. האם הגשת התביעה בשנת 2023 התיישנה?

נפסק:

  1. תחילת מירוץ ההתיישנות בתביעה בשל הפרת חובת הנאמנות, היא מהרגע בו נודע לנהנה כי הנאמן מפר את חובת הנאמנות.
  2. אי-העברת דין וחשבון כספי לנהנה ע"י הנאמן, מהווה הטעיה של הלקוח-הנהנה באופן שדוחה את תחילת תקופת ההתיישנות.