סיבת הפסקת הייצוג היא הקובעת האם ישולם שכר הטרחה החוזי – ת"א 50756-05-17

העובדות

בהסכם שכר הטרחה נקבע כי הפסקת הייצוג ע"י הלקוח, תגרור תשלום בשיעור של 20% מסכום התביעה שהוגש.

נפסק

ראשית, בימ"ש חוזר על ההלכה המושרשת כי הלקוח רשאי, כמובן, להפסיק את השירותים המשפטיים שהוא מקבל מעורך הדין.

השאלה המכרעת על-פיה ייפסק אם הלקוח מחויב בתשלום שכר הטרחה הקבוע בהסכם, היא האם הפסקת הייצוג נעשתה בתום לב.

ככל שבית משפט יימצא כי הפסקת הייצוג לא נעשתה בתום לב, הלקוח יאלץ לשלם את סכום שכר הטרחה שנקבע בהסכם.

בית-משפט ייבחן את מערכת היחסים של עורך-הדין והלקוח, טרם הודעת הפסקת הייצוג, כאחד הקריטריונים לבחינת תום הלב של הלקוח.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement

array(0) { }