הפחתת תשלום שכר טרחה סביר בשל הפרת חובות אמון של עוה"ד – ת"א 20691-05-19

העובדות:

תביעה לשכר טרחה סביר של עוה"ד שהפר חובות אמון.

נפסק:

  1. כאשר עו"ד מפר את חובות האמון שלו עם הלקוח הוא זכאי לשכ"ט סביר מופחת, לפי התעריף המינימאלי בלבד של לשכת עוה"ד.
  2. הימנעותו המכוונת של עוה"ד להיקשר בהסכם שכ"ט בכתב עם הלקוח, מחייבת פסיקת שכ"ט סביר על הצד הנמוך.