הפחתה של שכר הטרחה הראוי בשל אי עריכת הסכם והותרת עמימות משפטית – ע"א 6164/22 [בימ"ש עליון, פס"ד מיום 08.10.2023].

העובדות:

תביעה של חברה מסחרית שהעניקה שירותים לחברה אחרת, ללא הסדרת היחסים ביניהם בהסכם בכתב, מה שהוביל לתביעת 'שכר ראוי' של החברה שהעניקה שירותים.

לעיון ע"א 6164/22 לחץ כאן.

נפסק:

  1. ספק שירותים אשר אינו מסדיר בהסכם בכתב את עלות השירותים שהוא מספק, פוגע בוודאות המשפטית וגורם להתדיינויות משפטיות יקרות.
  2. נקבעת הלכה לפיה במקרה של ספק שירותים המגיש תביעה בגין 'שכר ראוי' תחול "ברירת מחדל מענישה (penalty default) אשר תפחית את שכרו הראוי של מספק השירות אשר נמנע מלהסדיר את ההתקשרות בין הצדדים משיקולים כאלה או אחרים".

תובנות:

מדובר בפסק דין חשוב מאד הקובע למעשה הלכה חדשה של הפחתה אוטומטית של השכר הראוי שנקבע, בשל מחדלו של ספק השירותים לעגן את ההתקשרות בינו ובין הלקוח בהסכם בכתב.

לפסק הדין השלכה נרחבת על תביעות 'שכר ראוי' המוגשות על-ידי עורכי דין נגד לקוחות שלא נחתם עימם הסכם שכר טרחה מסודר.