העדרו של הסכם שכר טרחה בכתב – ת"א 42466-06-19 [מחוזי-ת"א]

רקע:

פסק דין נוסף לארסנל ההולך וגדל של פסקי דין היוצאים בחריפות נגד הנוהג של אי-החתמת לקוחות על הסכם שכר טרחה בכתב.

העובדות:

הסכם שכר טרחה נטען שלא הועלה על הכתב.

נפסק:

  1. העדרו של הסכם שכר טרחה נזקפת לחובת עורך הדין.
  2. כל עמימות תפורש נגד עורך הדין.
  3. במקרה של ספק, הפסיקה של שכה"ט תהיה על הצד הנמוך.
  4. יש לחייב עו"ד תובע בהוצאות משפט, אפילו הוא זכה בתביעתו.