הסכם שכר טרחה מותנה – ת"א 36319-06-20 [שלום-ת"א, פס"ד מיום 29.03.2024].

העובדות:

הסכם שכר טרחה מותנה בתיק צוואות בשיעור של 25% מהיקף העיזבון.

נפסק:

  1. יש לאשר את הסכם שכר הטרחה המותנה. היקף העבודה בפועל או סכום שכר הטרחה בו זכה לבסוף עורך-הדין – אינם רלוונטיים במקרה של הסכם שכר טרחה מותנה המבוסס על תוצאות.
  2. את "הטעות" של הלקוח בהתקשרותו בהסכם שכר טרחה מותנה, יש לבחון במועד ההתקשרות במבט צופה פני עתיד. לא לאחר הזכייה, במצב צופה פני עבר.