הסכם שכר טרחה מותנה – משמעות "ההצלחה" – ע"א 2794/20 [בימ"ש עליון, פס"ד מיום 06.11.2023].

העובדות:

תביעה של עו"ד שהתקשר עם חברה יזמית בהסכם שכ"ט מותנה, בנוגע להשבחתם של מקרקעין.

נפסק:

  1. עוה"ד זכאי לשכר הטרחה המותנה במקרה של "הצלחה" כאשר הצלחה זאת לא הוגדרה במדויק בהסכם שכר הטרחה. כל עוד הצלחה זאת לא הוגדרה בצורה מפורשת, הלקוח אינו חייב להסכים לקבל את התוצאה אותה הצליח להשיג עורך-הדין.
  2. בדרך-כלל הזכות להחליט מהו הישג ראוי, היא זכותו של הלקוח שלא בנקל בימ"ש יגביל אותה.