הגבלת האחריות המקצועית של עוה"ד  – ת"א 10011-03-19

העובדות:

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעים בעסקה לרכישת דירה. במסגרת הסכם הרכישה כלל עורך הדין "סעיף פטור", הכולל פטור מאחריות בנזיקין לעורך-הדין.

נפסק:

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי אין תחולה לסעיף הפוטר את עוה"ד מאחריות בנזיקין. ביהמ"ש מבסס זאת, בין היתר, על-כך שסעיף פטור שכזה עומד בניגוד "לתקנת הציבור".

בשל הדברים החשובים שנאמרו בפסק הדין, נביאם בהרחבה: "נוכח חשיבותו של מקצוע עריכת הדין, וחובותיו של עורך הדין כלפי לקוחותיו ונוכח הסתמכות הלקוח על כך שעורך דינו יפעל עבורו בנאמנות, במסירות ובמקצועיות, שחרור עורך דין שהתרשל בייצוג ולא מילא את החובות המוטלות עליו על פי הדין (ובכלל זה – הפסיקה) באמצעות סעיף פטור גורף, שהוא עצמו מנסח, אינו עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור וגם מסיבה זו אין לתת לו תוקף".