לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

האם עורך הדין גרם לנזק כאשר טיפל בתיק?

כבכל תביעה נזיקית העוסקת בעוולת הרשלנות, אין די בהוכחת התרשלותו של עורך הדין, ועל מנת לתבוע פיצויים יש להוכיח את הנזק ואת העובדה כי נזק זה נגרם כתוצאה מההתרשלות.

הקושי לבסס קשר סיבתי

גם אם הוכח כי עורך הדין לא פעל כעורך דין סביר ואף גרם נזק, על התובע להראות כי קיים קשר סיבתי בין מעשה הרשלנות לבין הנזק שנגרם.

בניגוד לרשלנות של עורכי דין בתחומים אחרים, כשאנו עוסקים ברשלנות של עורך דין בניהול ההליך המשפטי הקושי להצביע על קשר סיבתי גדול עוד יותר. הדבר נובע מן העובדה שבניגוד לפעולותיו של עורך דין כדוגמת עריכת הסכמים, רישום זכויות או דיווח לרשויות המס, כאשר בוחנים את הקשר הסיבתי בסוגיה של התרשלות עורך דין בייצוג והופעה בפני בית המשפט, הקשר הסיבתי בין פעולתיו של עורך הדין לבין הנזק אינו חד משמעי במקרים רבים.

מובן כי תוצאות ההליך המשפטי תלויות בגורמים רבים. גם אם התקיימה רשלנות ואף קיים ללקוח נזק, קשה יותר להוכיח שאלמלא פעל עורך הדין כפי שפעל, הייתה מתקבלת תוצאה שונה. לעיתים, גם במידה ועורך הדין היה מקבל החלטה נכונה כביכול, לא בטוח שהתוצאה הייתה משתנה. כלומר, גם בהנחה שעורך הדין היה נוהג כעורך דין סביר ומפעיל את שיקול דעתו כראוי, עדין יתכן כי הלקוח יפסיד בתביעתו. במקרים כאלו ניתן לומר כי נותק הקשר הסיבתי בין התרשלותו של עורך הדין לבין הנזק שנגרם ללקוח.