ביטול הסכם שכר טרחה במקרה של ניגוד עניינים ת"א 39359-11-17 [שלום-חדרה, פס"ד מיום 29.10.2023]:

העובדות:

תביעת שכר טרחה לפי הסכם כאשר עורך-הדין פעל בניגוד עניינים.

נפסק:

  1. עו"ד אינו יכול להמשיך לייצג את הלקוח ובמקביל להגיש כנגדו תביעת שכר טרחה.
  2. בגין ייצוג זה שנעשה בניגוד עניינים, לא יהיה זכאי עוה"ד לשכר טרחה.