הבדיקות הנדרשות ברשויות התכנון טרם ביצוע עסקת המקרקעין – ת"א 24687-02-19

הקדמה:

אחת השאלות החשובות איתן נדרש עו"ד המייצג בעסקת מקרקעין להתמודד היא אילו בדיקות עליו לערוך ברשויות התכנון טרם ביצוע עסקת המקרקעין. התייחסנו לנושא זה בהרחבה בספר "רשלנות מקצועית של עורכי דין".

עובדות:

הלקוחה רכשה דירה אולם לא היתה ערה לכך כי מול המרפסת שלה נבנה בניין המסתיר לה את הנוף.

נפסק:

על עורך הדין המייצג בעסקת מקרקעין חלות חובות בדיקה מוגברות, גם ברשויות התכנון וגם מסמכים מהם ניתן ללמוד על המצב התכנוני של הנכס. קיים ספק רב אם עו"ד יכול להעביר חובה זאת שלו ללקוח או לאיש מקצוע אחר ולהתפרק מאחריותו בעניין זה.