אשם תורם בתביעות רשלנות מקצועית נגד עורכי דין – ע"א 6277/19

העובדות

הנתבע, עו"ד במקצועו, ייצג את התובעים בעסקה לרכישת דירה. עוה"ד לא העביר כספים שמסרו בידיו לקוחותיו לחברה הקבלנית שמכרה את הדירה. כתוצאה מכך חויבו הלקוחות בריביות חריגות. ביהמ"ש המחוזי מצא כי עורך הדין התרשל אך חייב את הלקוחות באשם תורם של 30%.

נפסק

בית משפט העליון, בפניו נדון המקרה, ביטל את קביעת ביהמ"ש המחוזי כי יש לייחס ללקוחות אשם תורם בגין הרשלנות של עורך הדין. בית משפט העליון קובע בהקשר זה, כי ביחסים בין עורך-דין ולקוח אין לצפות מהלקוח לפקח על פעולותיו של עורך הדין. הלקוח יכול לצפות כי משעה שהוא שוכר את שירותיו של איש המקצוע, איש המקצוע יעשה את עבודתו באופן ראוי. הלקוח אינו צריך לפקח על כך. בימ"ש עליון צמצם את המצבים בהם ייוחס אשם תורם ללקוחות במקרים של רשלנות מקצועית.