אחריותו המקצועית של כונס נכסים למכירת רכבים ת"א 20520-02-19 [שלום-ב"ש]:

רקע:

כידוע, לא בנקל יחייב בימ"ש "בעל תפקיד" ברשלנות מקצועית. בפסק דין שניתן לאחרונה בבימ"ש השלום בב"ש חויב כונס נכסים בהוצל"פ, למכירת רכבים של החייב, בנזקים שנגרמו כתוצאה מרשלנותו בתפקידו ככונס נכסים.

העובדות:

רכבים של החייב שנמכרו בכינוס נכסים בהוצל"פ נגנבו ממגרש חניה בו אוחסנו, באופן שנגרם לחייב נזק כספי.

נפסק:

  1. לצורך הגשת תביעה נגד כונס נכסים בלשכת ההוצל"פ, אין צורך באישור של רשם ההוצל"פ.
  2. הפרת הוראות רשם ההוצל"פ באשר לדרך בה יש לאחסן את הרכבים מלמדת על רשלנות של כונס הנכסים.
  3. מצופה מעו"ד הפועל ככונס נכסים למכירת רכבים, שיכיר את הוראות פוליסות הביטוח של חברות הביטוח המבטחות את הרכבים הנמכרים.