לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

תשלומי שכר טרחה לעורך דין מחברות ביטוח

בפס”ד ע”א 4849/06 עו”ד משה קפלנסקי נ’ מנורה חברה לביטוח בע”מ, המערער בתיק הוא עו”ד, החולק על פרשנות החוזה, בחלק המתייחס לשכר הטרחה בינו לבין חברת הביטוח בתיק בו ייצג אותה.

ביהמ”ש קבע כי דרישת שכר הטרחה של המערער נמצאה חסרת בסיס.

את החוזה יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים, תוך שלוקחים בחשבון את הנסיבות לחתימה על החוזה ואת השלכותיו האפשרויות. במקרה הזה, אילו היו מפרשים את החוזה לפי הצעתו הפרשנית של המערער, אף אילו היו התובעים מפסידים בתביעה בה ייצג אותם, היה עליהם לשלם לו סכומי כסף גבוהים מאוד. לפי ביהמ”ש, פרשנות זו ו”אומדן דעת הצדדים” שכזה, אליו טוען המערער, מנוגדים לכל היגיון משפטי ולכל נוהל משפטי. לפי ביהמ”ש, לא סביר כי חברת ביטוח תאפשר מתן תמריצים ובונוסים בסכומי עתק לעורך דינה, גם במקרה בו תחויב בסכומים הגבוהים באופן משמעותי מהסיכון אותו העריך עורך הדין.

חברות הביטוח הן חברות ציבוריות, שחבות בחובות אמון לציבור ששם בהן מבטחיו וכספו. עורך הדין חב חובת נאמנות מוגברת ללקוחותיו. גם חברות ציבוריות וגם עורכי דין נושאים חובות משפטיות ואתיות (לציבור ולביהמ”ש) מעבר לחובות שנושאים עליהם מתדיינים מהשורה.

שכר טרחתו של עורך הדין נתבע מחברות הביטוח שכספה והונה מקורם בתשלומי הפרמיות של ציבור המבוטחים. על השקעתו של עורך דין בתיק לאורך שנים יש לשלם שכר טרחה ראוי והוגן עבור השירות המשפטי והמקצועי שניתן, אך על השכר המשולם להיות ראוי, מידתי ואל לו לחרוג אל מעבר למסגרות המקובלות, התקינות והסבירות של פיצוי על המאמץ שהושקע ועל השירות שניתן.

ביהמ”ש רשאי לפסוק שהסכומים חורגים מאמות מידה הוגנות וסבירות, אפילו כאשר הם תואמים את רצון הצדדים הפרטיים. יש לתת את הדעת לכך בעיקר כאשר מדובר בלקוח בעל אופי ציבורי או מעין ציבורי שמקור משאביו מגיע מכספי הציבור (חברות הביטוח).

ביהמ”ש מציב תמרור אזהרה לא רק לעוה”ד המייצגים לקוחות במטרה להקפיד על היקף דרישותיהם לגובה שכר הטרחה, אלא גם לחברות הביטוח שמתחייבות לשלם סכומי כסף גבוהים מאוד בעבור ייצוגן בהליכים משפטיים. יש להציב גבולות ולוודא כי חברת הביטוח לא ממהרת לפזר את כספי לקוחותיה ונוהגת בהם בצורה הוגנת וראויה.

ביהמ”ש פסק סכומי הוצאות גבוהות מאוד לתובע, על תביעתו המופרזת.

לעוד מידע על רשלנות מקצועית ותביעות נגד עורכי דין לחצו כאן >>>