לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות רואי חשבון – נזק הנגרם מהסתמכות על ביקורת רשלנית של רואה חשבון

לא פעם בבואנו לבצע השקעה או לתת הלוואה לגורם כלשהו עולה החשש האם ניתן לסמוך על אותו גורם? האם נראה את כספנו בחזרה? נשאלת השאלה- איך ניתן לחזות זאת? במקרה של ת”א 45615-08 שהתנהל בבית משפט השלום בתל אביב בחר אדם להסתמך על הדו”חות הכספיים המבוקרים של החברה לה נתן הלוואה ומשנקלעה החברה לפשיטת רגל הוא בחר לתבוע את שותפות רואי החשבון שביקרה את הדו”חות בטענה לרשלנות, האם עלה הדבר בידיו?

התובע, רואה חשבון במקצועו, התקשר עם חברה שהפעילה רשת מרפאות אסתטיקה בחוזה על מנת לעזור לה לקבל אשראי מהבנקים. בין לבין, ביקש ממנו בעל המניות בחברה להעמיד לטובת החברה הלוואה קצרת מועד בסכום של 175,000$. לצורך הלוואה זו ייחס התובע חשיבות רבה לדו”חות הכספיים המבוקרים של החברה. לכן פנה התובע לנתבעת, שותפות רואי החשבון אשר טיפלה בענייני החברה וביקש ממנה לקבל את הדו”חות הכספיים של החברה לידיו. על בסיס דו”חות אלו החליט התובע להעניק הלוואה לחברה. חודשיים לאחר מתן ההלוואה קרסה החברה והתובע לא קיבל חזרה לידיו את רוב כספו.

האם שותפות רואי החשבון התרשלה בכך שלא זיהתה את קריסת החברה המתקרבת?

בעניין ההתרשלות עצמה נמצא שנקיטת אמצעי זהירות סבירים על ידי רואה חשבון טרם חיווי דעתו על הדו”חות הכספיים משמעה, בראש ובראשונה, בדיקת מידע וכן חקירת חשדות ממשיים המתעוררים באשר לרשום בספרי הגוף המבוקר.  פעולות אלה הן העומדות בבסיס הביקורת של הדו”חות השנתיים.  חרף האמור, יש להטעים כי מרואה חשבון נדרשת רמת מיומנות של רואה חשבון סביר ולא של רואה חשבון מושלם.

נטל ההוכחה- על התובע. התובע לא זימן עדים רלוונטיים וזה מעלה חשד כנגדו. התובע רואה חשבון במקצועו ואף על פי שהבנקים ערכו בדיקה מקיפה ודרשו לחכות לדו”ח 2004 התובע לא חיכה לו. אין כל עדות להתרשלות של הנתבעת בביקורת על ספרי החברה.

גם אם רואי החשבון התרשלו, האם רשלנות זו גרמה למתן ההלוואה וליצירת הנזק לתובע?

ביהמ”ש לא מקבל את טענת התובע לפיה הדו”חות הכספיים הם שגרמו לו לתת את ההלוואה לחברה. כרואה חשבון במקצועו, היה עליו לדעת שדו”חות 2003 של החברה אינם משקפים את מצבה הכלכלי בעת מתן ההלוואה בשנת 2005. כמי שאחראי היה לעבודה מול הבנקים התובע ידע בוודאות שהבנקים ביקשו זמן ומסמכים נוספים לצורך הבדיקה והיה עליו לחכות לסיומה של בדיקה זו. מעבר לכך, הוא העיד כי האמין בחברה ובמיזם. גם אם היה נמצא שהנתבעת התרשלה הרי שלתובע עצמו יש רשלנות תורמת בגובה של 100%- אין קשר סיבתי כיוון שהיה עליו לבדוק לבדו ולא להסתמך על הנתבעת.

לסיכום, נמצא שאין עדות לרשלנות של שותפות רואי החשבון ואולם גם אם זו הייתה קיימת אין אדם (ופי כמה וכמה אדם שהוא רואה חשבון במקצועו) יכול להסתמך על דו”חות רואי החשבון בצורה עיוורת מבלי לערוך בדיקות עצמאיות ולאחר מכן להאשים את רואי החשבון בגרימת הנזק.