לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות עורך דין בייעוץ מס שבח

מהן חובותיו של עורך דין בבואו לטפל בהיבט המיסוי של עסקת מקרקעין?

כידוע, עסקה במקרקעין היא לרוב העסקה החשובה והמשמעותית ביותר בחייו של אדם. כמו כן, כמעט כל עסקה כזו מעלה שאלות בעניין המיסוי הנובע מן העסקה. לפיכך, אחת מחובותיו הראשוניות של עורך דין המייעץ בנושא זה היא בחינת היבט המיסוי.

חבותו של הלקוח במס שבח עשוי להגיע לסכומים לא מבוטלים, ולכן טיפול לא נכון בהיבט המיסוי עלול לגרום לנזקים כספיים כבדים ביותר. ייעוץ בנושא מס שבח טומן בחובו שקלול של משתנים רבים, כגון מבנה העסקה, זהות הצדדים, מועד ביצוע העסקה ועוד. בשל כך, כשעורך דין מבצע ייעוץ מס, עליו להשתמש במיומנותו המקצועית ולהיות בקיא בחוקי מס שבח מקרקעין על בוריים. באם אין בידיו כלים מקצועיים לעשות כן, מצופה ממנו לכל הפחות להיעזר בייעוץ של מומחה בתחום.

באיזה שלב עורך הדין נדרש לטפל בענייני המס של העסקה?

בדיקת חבות המס וכלל ההשלכות הנובעות מכך צריכה להיעשות עוד לפני חתימת החוזה, כלומר בשלב הטרום-חוזי. כך, הלקוח יוכל להעריך את כדאיות העסקה מבחינה כלכלית, ולשקול האם עליו להיכנס להסכם באופן מחייב או לא.

חובתו של עורך הדין מבחינה מעשית היא בראש ובראשונה בירור מול המוכר בנוגע לשאלה האם מתקיימים תנאים כלשהם המעניקים לו פטור ממס.

דגש על יידוע הלקוח

בכל מקרה, על עורך הדין לידע את לקוחו אודות האפשרות שהוא יהיה חשוף לתשלום מס בגין העסקה. כאשר עורך דין מייצג לקוח במכירת נכס מקרקעין, ובשל מעשיו או מחדליו של עורך הדין לא היה הלקוח מודע לנושא החיוב במס, עורך הדין עלול להיות אחראי לנזקים שנגרמו ללקוח עקב כך, ויתכן כי מדובר במקרה של רשלנות עורך דין.

במאמרים הבאים, נדון בסיטואציות פרטניות בהמשך לכלל בסיסי זה.