לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

רשלנות עורך דין בטיפול במס שבח – דיווח לרשויות המס

כפי שסקרנו במאמרים קודמים, בית המשפט הכיר במקרים רבים בפסיקה בחובת הזהירות והנאמנות בה חב עורך דין כלפי לקוחו. חובות אלו מקבלות משנה תוקף והיקף רחב יותר כאשר מדובר בטיפול בעסקאות מקרקעין. הסיבה לכך היא העובדה כי הלקוח נתפס כהדיוט בתחום וכמי שאין ברשותו את מגוון הכלים הנדרשים לשם הטיפול בעסקת המקרקעין ובהיבטי המס הנובעים ממנה. בדיוק לשם כך, שוכר לקוח את שירותיו של עורך דין, וחובותיו המוגברות נובעות מכך שלו קיים הידע המשפטי הנדרש לכך.

טיפול של עורך דין בענייני מסים הנובעים מעסקת מקרקעין, כמו מס רכישה ומס שבח, הינו עניין נפוץ יחסית המתבצע תוך כדי ליווי העסקה. תחום מיסוי המקרקעין נחשב לתחום מורכב יחסית הדורש מעורך הדין מיומונות ובקיאות ברמה גבוהה. בשל ריבוי העסקאות, מורכבותן וסכומן המהותי, קיימים מקרים לא מעטים בהם מוגשת תביעת רשלנות כנגד עורך הדין על רקע הטיפול במיסוי מקרקעין.

דיווח לרשויות המס

בכל עסקת עסקת מקרקעין קיים היבט מיסוי עליו יש לתת את הדעת. כחלק מהיעוץ שעורך הדין מעניק ללקוחו בעניין, עליו לודא כי לאחר חתימת העסקה נשלחת כהלכה הצהרה לרשויות המס, חתומה ע”י הלקוח, וכן עליו לודא כי הדיווח לרשויות המס מתבצע במועד הקבוע לכך בחוק.

הנזק

במקרי רשלנות בהקשר זה של דיווח לרשויות המס, נראה כי במקרים רבים ניתן לכמת את הנזק בקלות יחסית לתביעות רשלנות אחרות. הנזק בדרך כלל בא לידי ביטוי בריביות ו/או קנסות שיוטלו על הלקוח, בשל דיווח לא תקין או בשל דיווח במועד מאוחר.

נוסף על דברים אלו, בית המשפט ציין כי על עורך הדין להתריע בפני הלקוח על הקנס הצפוי ועל העבירה הפלילית הכרוכים בהצהרה לרשויות המס שלא נעשית כדין.

בשל היקף העסקה, הנזק שנגרם ללקוח עלול לבוא לידי ביטוי בסכומים משמעותיים ביותר, ובשל הנזק המיידי והברור שנוצר ללקוח במצבים של פגם בדיווח לרשויות המס (הנובע בדרך כלל מריביות וקנסות כאמור), תביעה נגד עורך דין בשל רשלנות מקצועית שבוצעה תוך כדי טיפול בענייני מס שבח מהווה אחוז ניכר מסך התביעות נגד עורכי דין בעניין רשלנות ואחריות מקצועית.