לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

מה הוא שכר הטרחה המקובל בתביעות נזיקין (רשלנות רפואית)?

ת”א 48866-02-14 אביטן ואח’ נגד גבעון ואח’

לקוח הגיש תביעה נגד עורך דינו בשל אי הסכמה בנוגע לדרך חישוב שכר הטרחה. לטענת הלקוח, סיכמו השניים על 20% בלבד מסכום הפיצוי, ואילו עורך הדין טען שיש להוסיף לסכום זה גם את ההוצאות שפסק בית המשפט. לבסוף, סך כל הפיצוי הגיע ל27% מסכום הפיצוי שנפסק לתובע, משום שלא כלל מע”מ ושכר טרחה שנפסק ע”י ביהמ”ש.

בית המשפט דן בשאלה – מה הוא שכר הטרחה המקובל בתביעות נזיקין (רשלנות רפואית). אמנם קובעת לשכת עורכי הדין כי התעריף המינימאלי הוא 10% מסכום הפיצוי, אך זהו אינו התעריף המקובל בשוק. עם זאת, לא קיימת הוראת חוק המתייחסת לגובה שכר הטרחה במקרים אלו. לצדדים יש חופש לקבוע כל סכום  שעולה על רוחם, כל עוד הוא אינו מופרז. סכום מופרז הוא סכום של 50% ומעלה. במקרים כאלה, אלא אם נפלו פגמים בכריתת החוזה, כמו עושק או כפייה, ייחשב שכר הטרחה לסביר וככזה שאינו חורג באופן קיצוני מרמת הסבירות.

ללשכת עורכי הדין קיימת הסמכות להפחית שכר טרחה התלוי בהוצאות המשפט, אם הוא נראה לה מופרז, זאת בהתאם לבקשת הלקוח ובמקום פנייה לבית המשפט.

טענותיו של התובע לכך שהוא רומה על ידי הנתבע, נעשק, שתנאי העסקה לא הובהרו לו כראוי, שהמסמך שנחתם אינו תקף ושהופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת באמצעות עורך הדין, לא התקבלו. עמדת בית המשפט היא שלכל היותר מדובר בטעות בכדאיות העסקה, לפי סעיף 14(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, שאינה מקנה למי שטעה את הזכות או את האפשרות לבטל את החוזה או לדרוש את תיקונו. התובע היה מודע לכל אורך הדרך לתנאיו של החוזה ולמגבלותיו ולפיכך לא התקבלו טענותיו. במקרה הזה, מדובר בהסכם שכר טרחה לפי אחוזים. סכום הפיצוי המתקבל תלוי במידה רבה בהשקעתו של עורך הדין ובעבודתו המאומצת. במקרה הזה, הצליח להשיג עורך הדין ללקוחו סכום פיצוי גבוה מאוד, בשל השקעתו המרובה ומאמציו, מה שהוביל לכך ששכר הטרחה הסופי שנפסק לו היה גבוה.

אין חולק כי עורך הדין חב ללקוחו חובת אמון, ואין חולק על כך שכחלק מחובה זו עליו לנסח הסכם ברור, שאינו מטעה ושנמצא ברמת הסבירות. במקרה הזה, לא הוכח כי עורך הדין ניסח הסכם שכזה ולפיכך לא הפר את חובת האמונים שלו ללקוח.