לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

חובת עורך הדין להבטחת כספי הלקוח בעסקת מקרקעין

 כחלק מחובותיו של עורך דין, עליו להכין חוזה שיבטיח את זכויות הלקוח על הצד המועיל ביותר.

על עורך הדין לנקוט במיומנות מקצועית סבירה לשם שמירת זכויות הלקוח. לשם כך נקבע כי כאשר עורך הדין מנסח חוזה לביצוע עסקת מקרקעין, עליו לכלול בחוזה תניה שתפקידה להבטיח את כספי הלקוח ואת השקעתו, במידה והחוזה יופר על ידי הצדדים. במצבים בהם לא פעל עורך הדין בהתאם לכך, יתכן כי יחוב בנזקי הלקוח בשל התרשלותו.

כאשר הלקוח החל בביצוע החוזה, אם בהעברת כספים או אם בכל התחייבות אחרת שלקח על עצמו, הוא עלול למצוא את עצמו עומד בפני שוקת שבורה ולראות את השקעתו יורדת לטמיון, כאשר העסקה משתבשת. הלקוח אינו מומחה בעל הבנה משפטית ואינו בקיא בתחום, וכמו כן, פעמים רבות הוא איננו מודע למגוון האפשרויות העומדות לו לשם הבטחת כספו. לכן, מתוקף תפקידו של עורך הדין להשתמש במיומנותו ולהתייחס בחוזה למצב בו העסקה תתקל בקשיים ולצפות את הכשלים הנובעים מכך. בנוסף, ישנם מצבים מסויימים בהם החוק מחייב להעמיד בטוחות ספציפיות לצורך הגנה על רוכש המקרקעין. במספר מקרים בית המשפט הדן בתביעות נגד עורכי דין שלא דאגו להבטיח את זכויותיו של הלקוח כהלכה חייב את עורך הדין לפצות את לקוחו.

כיצד עורך הדין צריך לנסח חוזה, על מנת להבטיח את זכויות לקוחו?

קיימים שלל סוגים של עסקאות שניתן לבצע במקרקעין, וכל עסקה שונה מבחינת אופיה, מהותה ופרטיה. מכך גם נגזרים הסיכונים הנובעים ממנה. על עורך הדין לבחון את סוג העסקה על כלל מאפייניה ולקבוע בחוזה תניות וסעיפים מתאימים שיבטיחו את השקעתו של הלקוח באם החוזה לא יבוצע כמתוכנן. קיים מגוון רחב של מנגנונים שונים בהם עורך הדין יכול לעשות שימוש, ואם לא עשה כן הרי שהוא עלול להיות חשוף לתביעה מצד הלקוח או אפילו מצדדים נוספים לעסקה. כשמדובר ברשלנות עורכי דין, תביעה נגד עורך דין בהקשרים הללו היא דבר נפוץ יחסית.