לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

חובת הגילוי של עורך דין כלפי הצד שכנגד – שינוי עמדה של הלקוח

כידוע, היקף חובתו של עורך הדין כלפי הצד שכנגד אינה רחבה כמו החובה המוגברת כלפי לקוחו. עם זאת, החוק וההלכה הפסוקה מטילים על עורך הדין חובות גילוי עובדות מסויימות כלפי הצד שכנגד. החובה הבסיסית של עורך הדין הינה להתנהל בתום לב אל מול הצד שכנגד. מחובה זו נגזרת חובת ידוע הצד שכנגד על שינוי עמדה של לקוחו.

מדובר בחובה אישית המוטלת על כתפיו של עורך הדין, וזאת בלי קשר לדעתו של הלקוח על סוגיה.

מה הכוונה בשינוי עמדה של הלקוח?

כאשר עורך הדין פותח בהליכים משפטיים מול הצד שכנגד בהוראת לקוחו, מתחילה התכתבות בין הצדדים במסגרת התביעה. מטבע הדברים, התכתבות זו כוללת הצגת עמדתו של הלקוח בנוגע למחלוקת שנוצרה בין הצדדים. טענותיו של הלקוח מוצגות על ידי עורך הדין בפני הצד שכנגד, וזה האחרון מסתמך על כך ופועל בהתאם לעמדה שהוצגה.

לאחר מכן, יתכן כי תוך כדי השתלשלות העניינים ושינוי הנסיבות, הלקוח ישנה את אותה עמדה שהוצגה, ובנקודה זו קמה חובתו של עורך הדין ליידע את הצד שכנגד על שינוי עמדת לקוחו, ולפרט אודות העמדה החדשה. זאת ועוד, יש לתעד את ההודעה על שינוי עמדת הלקוח באמצעות מכתב שישלח לצד שכנגד, ונקבע כי לא ניתן להסתפק ביידוע הצד שכנגד בצורה אחרת, כגון השארת הודעה אצל מזכירתו.

דוגמה טובה לסיטואציה זו הינה בתביעה לפרעון חוב:

במצב זה, הלקוח יודיע באמצעות עורך דינו כי עומד לצד שכנגד חוב שטרם נפרע, והוא פועל להגשת תביעה לשם תשלום החוב. זהו המצג הראשוני שהוצג ללקוח. יש להניח כי לאחר שנעשה כן, מסתמך הצד שכנגד על דברים אלו שהובאו בפניו, שוקל את צעדיו בהתאם ואף יתכן כי פעל לשם תשלום החוב. לאחר זמן מה, מתברר ללקוח כי החוב שונה ממה שנטען בתחילה, או שקיים חוב נוסף לזה שצויין. כאן למעשה חל שינוי במצג שהוצג לצד שכנגד באשר לתביעת תשלום החוב. בהתאם לחובת היידוע שחלה על עורך הדין כלפי הצד שכנגד, עליו להודיע על שינוי עמדת הלקוח, ועל טענותיו החדשות בנוגע לחוב בין הצדדים.