לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

הפסקת ייצוג וסיום הסכם שכר טרחה

כידוע, הסכם שכר טרחה בין עורך דין ללקוחו הינו הסכם מיוחד והוא מתאפיין ביחסי אמון מיוחדים וקשר אישי. בשל כך, לא ניתן לכפות על לקוח להמשיך ולהתקשר עם עורך דין. עם זאת, לא בכל מצב תהיה קיימת ללקוח האפשרות לסיים את יחסיו עם עורך דינו מבלי שיחשב הדבר להפרת חוזה. לא אחת הגיעה לבית המשפט השאלה מתי לקוח יוכל להשתחרר מהחוזה עם עורך הדין ולהביא לסיום הייצוג.

גם במצב זה, הכלל המנחה הראשון שיש לבחון הוא – מה הוסכם במפורש בהסכם שכר הטרחה שנערך בין עורך הדין ללקוח. אם ישנה התייחסות למצבים שיביאו לסיום ההתקשרות בין הצדדים, או אם ההתקשרות הוגבלה לביצוע הליך מסויים או שמא הוגבלה בזמן שלאחריו יסתיים ההסכם – הרי שיש לתת תוקף לאותה הסכמה.

אך מה קורה כאשר לא הוסכם מראש על סיום הסכם שכר הטרחה?

במידה וסוגיית סיום הייצוג לא קיבלה התייחסות בהסכם שכר הטרחה, בית המשפט קבע כי יש להשלים את החסר ע”י הוספת תנאי לחוזה, לפיו יהיה רשאי הלקוח לסיים את ההתקשרות עם עורך הדין בכל עת, אפילו אם טרם הושלמה העסקה שלשמה נשכרו שירותיו של עורך הדין.

אולם, לא בכך מסתיימים הדברים. אפשרותו של הלקוח לנתק את הקשר עם עורך דינו צריכה להעשות בשים לב ל:

  1. בית המשפט עומד על הצורך להבטיח שכר ראוי לעורך הדין עבור השירות שכבר ניתן עד לאותה נקודה, וזאת בשל זכותו הלגיטימית של לקבל שכר בגין טרחתו.
  2. זכותו של לקוח לבטל את ההסכם כפופה לחובת תום הלב: סיום הסכם שכר הטרחה ע”י הלקוח לא יחשב כהפרת חוזה רק כאשר הסיבה לכך הינה סיבה הוגנת.

כך למשל, נקבע כי סיום ההתקשרות בין עורך הדין ללקוח הנעשה אך ורק על מנת לצמצם עלויות ללקוח, כאשר קיבל הצעה מפתה יותר מעורך דין אחר, לא מהווה סיבה הוגנת וועל כן סיום הסכם שכר הטרחה וניתוק קשר עם עורך הדין בנסיבות אלו מהווה הפרת החוזה המחייבת את הלקוח לשלם לעורך הדין פיצויים, וזאת כמובן בנוסף לשכר בראוי המגיע לו בשל עבודתו עבור הלקוח.

לסיכום, ניתן לראות כי בכל סוגיה בנושא סיום הסכם שכר הטרחה קיים מתח מובנה. מחד, קיים הצורך להמנע ממצב בו הלקוח אינו יכול להפסיק את הייצוג על אף שאינו זקוק יותר לשירותיו של עורך הדין, כאשר לא קיים מצידו אמון בעורך הדין או כאשר הוא מסופק משירותיו של עורך הדין. מנגד, קיים הצורך לתת תוקף להסכם המחייב עליו חתמו הצדדים ולהגן על עורך הדין המסתמך על כך. יש לנתח את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לאור האיזון בין שני האינטרסים הללו.