לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

האם הסכם שכר טרחה חייב להעשות בכתב?

מן הראוי שהסכמי שכר טרחה בין עורך דין ללקוחו יערכו בכתב, על כך עמד בית המשפט פעמים רבות בפסיקה.

אולם, מה קורה במצב בו ההסכם בין עורך הדין ללקוח לא הועלה על הכתב? האם ההסכמות בעל-פה יהיו תקפות?

לחילופין, מה קורה במצב בו אכן נחתם הסכם שכר טרחה, אך נעשו הסכמות נוספות בין הצדדים בעל-פה?

גם במידה ולא טרחו הצדדים להעלות את הסכמותיהם לגבי השירות המשפטי שניתן ושכר הטרחה שישולם בעדו, אין משמעות הדבר היא כי לא נכרת הסכם שכר טרחה. הן עורך הדין והן הלקוח רשאים להוכיח קיומה של הסכמה בעל פה, גם אם אין לכך תיעוד במסמך כתוב המהווה הסכם שכר טרחה.

כמו כן, אין דרישה כי כל פרטי ההסכם יהיו מנוסחים בכתב, וניתן להשלים את החסר במידת הצורך באמצעות הדין, פרשנות החוזה או הנוהג בתחום, בדומה לכל חוזה אחר.

לפיכך, הצדדים יהיו מחוייבים להסכמותיהם שנעשו בעל-פה אך לא הועלו על הכתב, אם הסכמה זו תוכח ע”י הצד השני. בהמשך לכך, ראוי לציין כי כאשר סכסוך הנוגע לשכר טרחה מגיע לבית המשפט, אי קיומו של הסכם שכר טרחה בכתב יזקף לחובתו של עורך הדין, שכן מצופה ממנו לעגן את הההסכמות עם הלקוח בכתב. אם לא עשה כן, הכף תטה לטובת הלקוח.