לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-6096270

אי זימון הלקוח להעיד בבית המשפט – רשלנות עורך דין או שמא טקטיקה משפטית ראויה?

כחלק מעבודתו של עורך דין, ובמיוחד בעת ייצוג לקוחו בבית המשפט, עליו לבחור טקטיקה משפטית שעל פיה ינהל את התיק. מובן מאליו כי קיימות גישות שונות לטיפול, ובחירה בטקטיקה משפטית מסויימת מושפעת מנסיבות המקרה, נסיונו של עורך הדין והערכותיו בנוגע לתיק.

מה אם על פי הערכותיו של עורך הדין, הגיע למסקנה כי סיכויי התביעה טובים יותר אם לא יתייצב הלקוח לחקירה על התצהיר מטעמו? מחד, ניתן למצוא בטקטיקה זו הגיון, כאשר אי ההתייצבות עשויה להביא לדחיית הדיון ולקנות מעט זמן לשם התמודדות טובה יותר עם התיק והשגת ראיות נוספות. מנגד, עורך הדין לוקח סיכון שהטקטיקה זו לא תעלה יפה, ויתקבל פסק דין כנגד לקוחו.

השאלה שנשאלת היא ברורה –

האם מדובר ברשלנות מקצועית של עורך הדין? האם ניתן להגיש תביעה נגד עורך דין שפעל בצורה זו?

רשלנות עו”ד בהכנת התביעה

ככלל, הפסיקה קבעה כי “על עורך הדין מוטלת החובה להכין כראוי את התביעה ולפעול בהתאם לסדרי הדין, להופיע כנדרש בבתי המשפט ולנהל את הדיונים שם כראוי”. מעקרון כללי זה יש לגזור את סטנדרט הפעולה הראוי שעל פיו עורך הדין צריך לפעול כאשר הוא בוחר שלא לזמן את לקוחו להתייצב בבית המשפט.

מרחב שיקול הדעת של עורך הדין

לעומת החובות המוגברות שחלות על עורך הדין, הפסיקה הכירה במרחב שיקול הדעת הנתון לו, כך שאם החליט לנהוג כפי שנהג, ובחר בטקטיקה המשפטית מסויימת לאחר שהפעיל את מיטב שיקול הדעת, פעולתו לא תחשב כרשלנות, גם אם יתברר כי בחירה בטקטיקה הייתה מוטעית.

כדי לבחון את שאלת רשלנותו של עורך דין במהלך ייצוג בבית המשפט, יש לבדוק האם פעולתו של עורך הדין נעשתה במסגרת מרחב שיקול הדעת הנתון לו.

אי זימון לקוח למשפט – סיכוי או סיכון?

תוצאותיה של הטקטיקה המשפטית לפיה לא יתייצב הלקוח בבית המשפט אינן ידועות מראש ולכן חבוי בה סיכון. אם תצליח, הלקוח יהיה שבע רצון ולא יעלה על הדעת להגיש תביעת רשלנות נגד עורך דין. מנגד, אם תיכשל טקטיקה זו, עורך הדין עלול למצוא עצמו חשוף לתביעת רשלנות ולהיות אחראי לנזקי הלקוח.

נקבע כי במצב זה, כאשר עורך הדין סבור כי מדובר בטקטיקה עדיפה ללקוח אך עם זאת קיים בה סיכון – אין הוא רשאי לקחת סיכון זה בשביל לקוחו. עליו להזמין את הלקוח למשרדו, להציג בפניו את מכלול הסיכונים והסיכויים הנובעים מדרך פעולה זו, ולהפקיד את ההחלטה בעניין בידי הלקוח. כך, יהיה ניתן לומר כי הלקוח קיבל החלטה מושכלת, לאחר שהובהרו לו כל השיקולים הנוגעים בדבר.

על עורך הדין לוודא כי לקוחו יודע על חובתו להתייצב בבית המשפט לצורך חקירה. במידה ולא עשה כן – הרי שמדובר ברשלנות מקצועית של עורך דין.