אחריות יועץ משפטי לפרסום לשון הרע

חוק איסור לשון הרע מאפשר לאדם המכהן כיועצה המשפטי של רשות מוסמכת להנות מהגנה מוחלטת בפני תביעות לשון הרע (מכח סעיף 13 (9)). מדובר בהגנה רחבה מאוד, אשר מגנה על אותו יועץ משפטי גם במקרה בו הוכח שפרסם דברים כוזבים בזדון.

הענקת חסינות כה רחבה נובעת מן הרצון לאפשר לעובדי ציבור לבצע את עבודתם ללא חשש מפני תביעות, ולהמריצם לפעול למען מיצוי סמכויותיהם. השאיפה היא לאפשר לבעל התפקיד חופש פעולה לבצע את עבודתו מבלי שיאלץ להפגין זהירות יתר.

אילו דברים שנאמרו ע"י יועץ משפטי יהנו מהגנה מפני תביעות לשון הרע?

ראשית, יש לשים לב שאנו עוסקים במקרה בו מדובר ביועצה המשפטי של רשות מוסמכת.

במידה ואכן מדובר במקרה מסוג זה, יש לבחון האם הייתה ליועץ המשפטי חובה לפרסם התבטאות הכוללת לשון הרע על פי הוראת הרשות המוסמכת, או אם לא הייתה חובה כזו, האם הפעיל את שיקול דעתו על פי היתר שנתנה לו הרשות המוסמכת.

לא כל התבטאות תהנה מהגנה. נדרש כי היא תתבצע תוך זיקה ממשית וישירה לעבודתו ולתפקידו של נושא המשרה. בענייננו, אם מדובר בפעולת לוואי הכרוכה במילוי תפקידו של היועץ המשפטי, היא לא תהנה מהחסינות.

-כל האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים אלו בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד-

כתיבת תגובה